ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัยผาผึ้งวิทยาคมสพป.สุโขทัย เขต 2 รร.บ้านวังแร่
2นายอรรถพล สนคงบ้านสันป่าป๋วยสพป.สุโขทัย เขต 2 รร.บ้านหนองบัว
3นางสาวเพ็ญพิชชา คงประพันธ์บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่