ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนพพล สุยะทาบ้านป่ายางตะวันตกรร.แม่เชียงรายวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
2นางสาวณิชาภัทร จันทร์ต๊ะวงศ์ตากสินราชานุสรณ์รร.บ้านอ้อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
3นางสาวบัวพา กองแก้วบ้านชะลาดระฆังรร.บ้านวังลึก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4นายกัมปนาท ตาอินทร์ตากสินราชานุสรณ์รร.วังชิ้นวิทยา สพม.37