ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปภัสรา มหาพราหมณ์ผาผึ้งวิทยาคมโรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเทศบาล 4