ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวทิพาภรณ์ โรงพนัสสักวัดสามเงาโรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
2นายชัยวัฒน์ ทองสนิทบ้านหนองกระทุ่มลาออกจากราชการ