ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุชาติ ชัยแจ้งตากสินราชานุสรณ์ถึงแก่กรรม 
2นางสาววันทนา มาภู่บ้านลานเต็งถึงแก่กรรม 
3นางปวีณพร บุญฟูบ้านใหม่ลาออกจากราชการ 
4นางสาวเบญจมาศ บุตรสมบัติหมู่บ้านตัวอย่างโรงเรียน สพป.ขอนแก่น 5
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1