ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพัฒฐิกาล เพชรดงน้ำดิบพิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางปรียาภรณ์ แสงดีสว่างวิทยาโรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3นางสาวศิริประภา ใจมาบ้านเกาะลานโรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
4นางสาวจิรัฎฐ์ มีมุขบ้านสะแกเครือโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5นางสาวกาญจนา คัชมาตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1