ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสมฤทัย หาญกล้าบ้านวังน้ำเย็นโรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2
2นางสาวทิพย์หทัย ทดเพชรบ้านคลองไม้แดงโรงเรียนวัดบ้านแก สพป.อ่างทอง
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1