ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสมฤทัย หาญกล้าบ้านวังน้ำเย็นโรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2
2นางสาวทิพย์หทัย ทดเพชรบ้านคลองไม้แดงโรงเรียนวัดบ้านแก สพป.อ่างทอง