ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุรชัย การกล้าเสริมปัญญาลาออกจากราชการ 
2นายจิตติชัย พลศรีบ้านสันป่าป๋วยโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
3นางสาวดวงรชฎ มหาวงศนันท์บ้านวังน้ำเย็นโรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป.น่าน เขต 1
4นางสาวนวลกนกพรรณศร สนั่นเมืองบ้านดงลานโรงเรียนแม่วะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
5นางสาวมนิดา กาวิชัยคำบ้านนาตาโพโอนไปสพป.ลำปาง เขต 2 สพป.ลำปาง เขต 2
6นางปารมี แก้วเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1